O nás

Sme tu pre Vaše detičky od roku 2006. Naše jasličky sa nachádzajú v tichej lokalite Žiliny (v rodinnom dome), obklopené zeleňou, mimo hlavnej cesty s možnosťou parkovania vo dvore. Detičky majú celý dom len pre seba.

Poskytujeme starostlivosť o detičky vo vekovej kategórií **od 6 mesiacov do 3 rokov veku.**

Veľmi dôležité je, aby sa dieťatko u nás od začiatku dobre cítilo a dôležitý je aj dojem rodiča z nášho zariadenia. Preto sme sa snažili zariadiť jasličky lákavo pre dieťa (dostatkom hračiek, farebnosťou izieb a výzdobou), docieliť útulné a vkusné prostredie, ktoré deti bude odmalička nepriamo vychovávať k estetickému cíteniu a zároveň toto prostredie bude podmieňovať deti do rôznych činností a aktivít, o ktorých rodiča každý deň informujeme.

Naše služby

Pri prvom kontakte rodičov oboznamujeme so spôsobom našej práce, s celodenným programom detí. Upozorníme na adaptačné ťažkosti, ktoré majú všetky deti a radíme, ako toto počiatočné obdobie v našom zariadení dieťatku čo najviac uľahčiť. Dôveru rodičov sa snažíme získať svojím zodpovedným prístupom k práci aj k rodičom a učíme deti začleniť sa a spolupracovať v skupine.

Veľký dôraz kladieme na zdravú, racionálnu, vyváženú stravu dieťaťa od najútlejšieho veku, pripravovanú v súlade s programom HACCP. Snažíme sa dosiahnuť optimálnu motorickú a citovo – sociálnu úroveň u detí, a ak je potrebné nasmerujeme rodičov na ďalšie odborné poradenstvo, taktiež s inými odborníkmi ako pediater, logopéd, psychológ. Zabezpečujeme komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa po psychologickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti pod kvalifikovaným vedením zdravotného a odborného personálu a dôraz kladieme na individuálny prístup ku každému dieťatku. Vášmu dieťatku napríklad po nástupe k nám pridelíme postieľku, ktorá počas celého pobytu u nás v zariadení patrí iba jemu.

Dôraz kladieme na prácu s deťmi, spoločnú výchovu a celkové fyziologické zrenie samotného dieťaťa, zabezpečujeme prirodzený a nenásilný prechod do vyšších vzdelávacích stupňov (materská škola), kde dôležitým krokom vo vývoji dieťatka je okrem práce v kolektíve i osamostatňovanie pri hygienických a stravovacích návykoch. Je to jeden z dôležitých cieľov nášho zariadenia. Druhý významný cieľ spočíva v rozvoji intelektuálnych a motorických schopností Vášho dieťatka, ponúkame okrem rozvoja slovnej zásoby materinského jazyka aj výučbu angličtiny najprijateľnejšou formou pre deti, akou sú hry, piesne a rôzne pohybové aktivity.

Rôzne práce s deťmi, ako napríklad kreslenie, ručné práce, spievanie, tanečné a telocvičné aktivity, sú pre nás samozrejmosťou. Každý deň sa venujeme čítaniu rozprávkových kníh a detskej náučnej literatúry. Ako malú pozornosť pre Vaše dieťatko v našom kolektíve organizujeme oslavy (narodeniny, meniny, MDD, Mikuláš), s malým darčekom od nás.

Naše výchovné pôsobenie na dieťa musí byť harmonické, zahŕňa oblasť telesnú, rozumovú, citovú, mravnú, pracovnú a estetickú. Pôsobením na dieťa chceme dosiahnuť, aby sa so záujmom a očakávaním dobrého stavalo ku všetkému novému, čo do jeho života vnášame. S ohľaduplnosťou k druhým, aby dokázalo nájsť svoju pravdu, ale tiež ustúpiť a uznať svoj omyl, aby bolo otvorené svetu ľuďom, dokázalo brať do úvahy potreby a záujmy iných. Správať sa k druhým priateľsky a s dôverou. Toto všetko dáva predpoklady na správne pôsobenie v živote. Vzájomná súhra detských potrieb na jednej strane a nášho ústretového správania sa na strane druhej. Ak takýto vzťah funguje, dieťa nás prijíma ako svojho človeka.

Samozrejmosťou je u nás vysoký hygienický štandard, pravidelná dezinfekcia hračiek, prostredia a celého zariadenia (UV lampa, horúca para, zdravotne nezavadné dezinfekčné prostriedky). Odborná spôsobilosť personálu a vedenia vytvára pre deti nielen vedomé, ale aj zábavné aktivity.

DETIČKY PRIJÍMAME DO ZARIADENIA POČAS CELÉHO ROKA.

Denný režim

Čas Činnosť
07:00 08:30 Príchod detí do jasličiek
08:30 09:15 Desiata, hygiena
09:15 11:15 Výchovné a pohybové aktivity, pobyt na čerstvom vzduchu
11:15 12:00 Osobná hygiena, obed
12:00 14:30 Spánok, postupné vstávanie, osobná hygiena
14:30 15:00 Olovrant, hygiena
15:00 16:00 Hranie sa a zábavky, pobyt vonku, odovzdanie detí rodičom

Cenník

Poplatok Cena              Poznámka
od 6 mesiacov do 18 mesiacov veku dieťaťa 298 EUR cena bez stravy
od 18 mesiacov do 3 rokov veku dieťaťa 280 EUR cena bez stravy
denný poplatok 18 EUR
stravné 3,05 EUR na deň ( podľa dodávateľa stravy )
Iné služby sú poskytované po osobnom rozhovore a vzájomnej dohode s rodičmi

Detičky prijímame do zariadenia počas celého roka.

Kontakt

Pracovná doba 7:00 - 16:00
Prevádzkovateľ Jozef Bublík
Juraja Fándlyho 2195 / 36
010 01 Žilina
Kontakt Mobil: 0915 313 008
Budeme Vás spätne kontaktovať v prípade našej nedostupnosti
Prevádzka Alexandra Rudnaya 2556 / 20
010 01 Žilina
English